Wij zijn tegen pesten | FanWork Musicals

Tips voor ouders tegen pesten

Kinderen durven niet vertellen dat ze gepest worden. Ze hebben schrik dat ouders en leraren fout zullen reageren. Wat zijn de foutste reacties en waarom? En hoe pak je het probleem dan wel aan? De eerste stap om te praten over pesten: bepaal in welke rol je kind zich bevindt. Reageer dan gepast zonder het vertrouwen van je kind te schenden.

Je kind is slachtoffer en wordt gepest:

 • Steun je kind, luister naar zijn verhaal, vaak leggen ze de schuld bij zichzelf. Probeer dit uit zijn of haar hoofd te praten. Pesten is niet iets wat je verdiend hebt.
 • Bespreek met je kind de stappen die je kunt nemen en probeer te ondervinden wat je kind nodig heeft: aan de juf of meester vertellen, een plan maken hoe je kind ermee om kan gaan, elders hulp zoeken.  Doe niets waar je kind absoluut tegen is.
 • Neem de situatie serieus. Vermijd opmerkingen waaruit blijkt dat je het allemaal wel mee vindt vallen.
 • Zoek samen naar manieren om op het gepest te reageren.
 • Zoek vrienden, hobby’s waar je kind zich wel goed voelt. Dat kan hem de nodige zelfvertrouwen geven.

Het kan heel goed zijn dat jouw kind  juist bijdraagt aan het pesten. Soms hebben ze zelfs niet eens door wat de inpakt is voor andere kinderen.

Je kind draagt bij aan het pestgedrag:

 • Ga na wat er precies gebeurt. Praat met je kind, juf of meester, trainer, etc.
 • Leg het verschil uit tussen plagen (onschuldig en kort) en pesten (hard en om te kwetsen)
 • Zeg duidelijk dat pesten niet kan. Nooit. Om geen enkele reden. Op geen enkele manier (uitsluiten, spullen stuk maken, slaan, uitlachen, haatmails sturen…) Vraag je kind om onmiddellijk te stoppen.
 • Geef duidelijk aan wat het effect kan zijn op andere kinderen. Probeer in te spelen op het inlevingsvermogen van je kind. Geef voorbeelden waarbij hij of zij zichzelf naar voelt en welk effect het dan heeft.
 • Ga op zoek naar de achterliggende oorzaak van het pestgedrag. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je kind zelf gepest wordt/werd en daarom als compensatie gedrag zelf gaat pesten.
 • Geef kansen om het goed te maken.

Laten we met z’n alle pesten bespreekbaar maken!

About Jamie Kradolfer

Jamie houdt zich bezig met de marketing, communicatie & PR van FanWork. Daarnaast is ze ook één van de musicaldocenten bij FanWork. "Omdat ik ook werkzaam ben in de praktijk, ben ik dagelijks bezig met het waarmaken en toepassen van onze belofte. We willen kinderen meer dan alleen musicalles geven. We willen dat kinderen trots zijn op hun eigen authenticiteit en we helpen ze deze verder te ontwikkelen en te omarmen."

Leave a Reply

Your email address will not be published.

(bijna) op elk gewenst moment een GRATIS PROEFLES

Snel iets vragen?
Wij zijn op WhatsApp.
En we doen natuurlijk ons best zo snel mogelijk terug te appen.

06-28 28 68 40