Je kind vol zelfvertrouwen, een droom?

zelfvertrouwen kinderenWie wil dat nou niet, een kind dat vol zelfvertrouwen de grote-mensen-wereld-intrekt? Een kind dat zich ontwikkelt tot een persoon die vol goede moed de passen richting volwassenheid zet.

In dit artikel vertel ik je alles over zelfvertrouwen, het herkennen van een negatief zelfbeeld en geef ik diverse tips en trucs om je te helpen richting die droom van iedere ouder. Een kind vol zelfvertrouwen.

Herken je (delen) van onderstaand voorbeeld?
Rosalie (7 jaar) vindt het moeilijk om aan nieuwe taken op school te beginnen. Ze zegt dan vaak het niet te kunnen en heeft er dan veel moeite mee om te beginnen. Op school speelt Rosalie weinig met de kinderen in de klas. Ze heeft één vriendinnetje, die voor Rosalie bepaalt wat ze samen doen en die vaak de baas speelt over Rosalie. Wanneer Rosalie’s moeder hier iets van wil zeggen, geeft Rosalie aan dit liever niet te willen. Ze is bang haar vriendin kwijt te raken. Rosalie is in het contact met volwassenen erg verlegen. Ze vindt het moeilijk om te praten met mensen die bij haar thuis langskomen en trekt zich dan liever terug. Rosalie’s moeder heeft begrip voor de onzekerheid van haar dochter en schermt haar zoveel mogelijk af voor dat wat haar dochter moeilijk vindt. Rosalie’s vader wordt er nog wel eens boos over. Hij vindt dat Rosalie op de leeftijd komt dat ze maar eens wat meer moet gaan durven en doen en denkt dat het helpt haar wat extra te stimuleren door haar zo af en toe te dwingen dingen te doen die ze niet durft.

Zelfvertrouwen kinderenIn het verhaal van Rosalie komen verschillende punten naar voren. Zo lijkt Rosalie erg verlegen, lijkt ze moeite te hebben met het vinden van aansluiting bij leeftijdgenoten en ze lijkt ook last te hebben van faalangst. Het lijken losstaande problemen maar dat zijn ze zeker niet. Het probleem waar Rosalie mee kampt is namelijk een gebrek aan zelfvertrouwen. En vanuit dit gebrek aan zelfvertrouwen kunnen faalangst, sociale angst en verlegenheid goed verklaart worden. Rosalie is erg onzeker over zichzelf en haar ouders slagen er helaas niet in Rosalie meer zelfvertrouwen te geven. Door de beschermende houding van haar moeder, krijgt Rosalie het idee dat ze deze bescherming nodig heeft omdat ze het zelf niet aankan. En door de boosheid van haar vader krijgt ze een nog negatiever beeld van zichzelf en wordt ze gesteund in het idee dat ze veel dingen niet kan. Terwijl beide ouders Rosalie dus met de beste bedoelingen proberen te helpen, ondermijnen ze helaas Rosalie’s zelfvertrouwen.

Inhoudsopgave van dit artikel

 1. Wat is zelfvertrouwen?
  1. Definitie
 2. Zelfvertrouwen bij kinderen
  1. Hebben kinderen überhaupt zelfvertrouwen?
  2. Het herkennen van weinig zelfvertrouwen bij je kind
  3. Kun je zelfvertrouwen aanleren?
  4. Wat zelfvertrouwen met een kind doet
 1. Tips and trics
  1. Tips om het zelfvertrouwen te vergroten
  2. Oefeningen om te doen met je kind

1.1      Definitie:

Zelfvertrouwen is het gevoel van eigenwaarde. Letterlijk betekent het ‘het vertrouwen van een persoon in zichzelf in dat wat hij of zij kan of hoe diegene is’.

Zelfvertrouwen kinderenZelfvertrouwen is een belangrijk begrip in de psychologie. Het zegt veel over iemands functioneren. Iemand die weinig zelfvertrouwen heeft staat minder zeker in het leven en heeft doorgaans moeite zichzelf binnen groepen mensen te presenteren. Voor het goed functioneren van iemand is een positief zelfbeeld en daarmee gepaard gaand veel zelfvertrouwen erg belangrijk. Een te laag zelfvertrouwen kan ertoe leiden dat iemand zich niet goed kan ontplooien. Aan de andere kant kan een te hoog zelfvertrouwen ervoor zorgen dat diegene in situaties terechtkomt die hij of zij eigenlijk niet aankan.

2.1      Hebben kinderen überhaupt zelfvertrouwen?

Een kind wordt niet geboren met zelfvertrouwen, al lijkt het ene kind wel meer aanleg te hebben voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen dan het andere kind. Het verkrijgen van zelfvertrouwen is een ontwikkelingsproces die vaak nog ver tot in de volwassenheid door loopt.

2.2      Het herkennen van weinig zelfvertrouwen/ een negatief zelfbeeld:

(bron; apetrotse kinderen)

Als je een negatief zelfbeeld hebt, durf je niet op jezelf te vertrouwen. Je vindt jezelf niet goed genoeg en denkt dat anderen ook negatief over jou denken. Bijvoorbeeld dat andere kinderen je steeds uitlachen. Kinderen kunnen depressief raken als ze een zeer negatief zelfbeeld hebben. Daarom is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe je kind over zichzelf denkt. Hier kun je achter komen door je kind te vragen: ‘Wat vind jij leuk aan jezelf?’ of ‘Hoe vind jij jezelf?’.

Hieraan herken je een negatief zelfbeeld bij je kind

Kinderen geven op verschillende manieren uiting aan hoe ze zich voelen en over zichzelf denken. Het ene kind keert zich in zichzelf, het andere kind overschreeuwt zichzelf en doet alsof hij overal goed in is. Bekijk hier de signalen van een negatief zelfbeeld of lees ze hieronder:

 • Hij trekt zich terug: is verlegen en stil en durft weinig van zichzelf te laten zien.
 • Je kind maakt negatieve opmerkingen over zichzelf: hij zegt dat het niet kan, de ander het beter kan, dat niemand hem toch aardig vindt, hij niet belangrijk is. Lees hier meer.
 • Tegen dingen opzien: je kind durft geen nieuwe dingen te ondernemen of aan lastige opdrachten te beginnen.
 • Je kind heeft het gevoel dat het geen invloed heeft: kinderen die negatief over zichzelf denken, hebben vaak het gevoel dat dingen hen overkomt en het niet uitmaakt of ze er iets aan doen (externe lotus of control). Als iets lukt, is dat geluk en geen garantie voor de volgende keer. Als iets mislukt, ligt het aan jezelf (‘zie je wel, ik ben dom’).
 • Vaak buikpijn, hoofdpijn of andere lichamelijke klachten: als je negatief over jezelf denkt, kan dat angst, spanning en onzekerheid oproepen. En als je moeilijk met deze emoties kunt omgaan, kan dit zich uiten in lichamelijke klachten waar de dokter geen lichamelijke oorzaak voor vindt.
 • Veel behoefte aan structuur en vaste gewoonten: kinderen die onzeker zijn, ervaren weinig grip op wat er gebeurt. Om toch grip te kunnen krijgen op de situatie, zoeken ze naar structuur en duidelijkheid. Vaste structuren bij het naar bed gaan, dingen op een vaste plek zetten en willen weten wat er gaat komen.
 • Niet weerbaar en komt niet voor zichzelf op: kinderen met een negatief zelfbeeld doen eerder wat andere kinderen willen dan wat zij zelf willen. Ze willen aardig gevonden worden en durven daardoor niet goed voor hun eigen behoeften op te komen.
 • Je kind wil steeds bij je zijn: je kind wil steeds jouw aandacht, dingen voor je doen, is claimend, klampt zich aan je vast. Hiermee wil je kind jouw bevestiging dat het iets goed heeft gedaan en dat jij er voor hem bent.
 • overschreeuwen: kinderen die een negatief zelfbeeld hebben, kunnen stoer, clownesk of agressief gedrag vertonen. En daarmee hun eigen onzekerheid overschreeuwen of afreageren.

2.3      Kun je zelfvertrouwen aanleren?

zelfvertrouwen kinderenZoals al eerder gezegd, heeft het ene kind meer aanleg voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen dan het andere. Maar, daarmee is absoluut niet gezegd dat je je kind niet kan helpen en het kan ‘aanleren’. Let wel; het is geen trucje. Het is niet hetzelfde als leren rekenen.

Zelfvertrouwen ‘leer’ je ook niet van de een op andere dag. Ouders die bewust hiermee omgaan, zijn er dagelijks mee bezig. Hoe pak je, welke situatie aan, en wat kan ik als ouder doen om altijd een handvat te geven aan je kind om zich te ontwikkelen.

Om een goed zelfvertrouwen te kunnen ontwikkelen moet een kind een goed gevoel over zichzelf hebben. Ouders kunnen veel doen om bij te dragen aan dit goede gevoel. Door het kind te waarderen en de ruimte te geven zich te ontwikkelen.
Het is heel belangrijk dat ouders eisen en verwachtingen aan hun kind stellen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau. Te weinig of geen eisen of verwachtingen aan een kind stellen stimuleert het kind niet zich te ontwikkelen. Maar het geeft het kind ook het gevoel dat de ouders er niet op vertrouwen dat het kind deze eisen aan zal kunnen of niet aan verwachtingen zal kunnen voldoen. Het kind voelt zich onderschat. Het ‘zelluf doen’ van een peuter is dan ook heel belangrijk, ook nog wanneer het kind de peuterfase al lang achter zich heeft gelaten. Door dingen zelf te kunnen en ook het vertrouwen van de ouders te krijgen dat het kind dat (aan)kan, ontwikkelt een kind vertrouwen in zichzelf.
Te hoge eisen of verwachtingen aan het kind stellen werkt begrijpelijk als zeer demotiverend en kan een kind een enorm onzeker gevoel geven.

De eisen en verwachtingen die aan een kind gesteld worden mogen best iets van het kind vragen, of te wel het kind wat uitdagen. Enige frustratie hoeft hierbij ook niet uit de weg gegaan te worden. Wat frustratie kan het kind stimuleren en uitdagen. Soms kan het ook goed zijn om een kind te stimuleren toch iets te gaan doen wat het eigenlijk nog niet kan of niet durft. Het is een enorme impuls voor het zelfvertrouwen wanneer een kind iets leert dat het eerst nog niet kon of niet durfde. Maar uiteindelijk moeten de eisen en verwachtingen wel haalbaar zijn voor het kind.
Het kind heeft stimulatie nodig op zowel het verstandelijke, het motorische als ook het sociaal emotionele vlak , om een goed zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Voor het ontwikkelen van een goed zelfvertrouwen moet een kind opgroeien in een veilige omgeving waar het onvoorwaardelijke liefde krijgt, veel waardering en aanmoediging, sturing in de vorm van structuur, regelmaat, duidelijke grenzen, correctie en stimulatie (bv door beloning en waardering) en erkenning en acceptatie van gevoelens, eigenheid en privacybehoefte.

Een positieve benadering van het kind is heel belangrijk voor het zelfvertrouwen. Wanneer ouders vertrouwen hebben in het kunnen van hun kind, durft het kind ook zelf meer te vertrouwen op wat hij of zij kan of kan leren. Belangrijk hierbij is dat het kind niet te veel wordt vergeleken met andere kinderen. Ieder kind moet binnen zijn eigen mogelijkheden beoordeelt worden en moet de ruimte krijgen een eigen individu te zijn.

Ouders helpen hun kind enorm door het kind zelf keuzes te laten maken en zelf idealen te laten bepalen en hierna het kind te helpen bij het behalen van deze idealen en het naleven van de eigen keuzes. Belangrijk hierbij is dat ouders onrealistische verwachtingen bij hun kind bespreken en proberen het kind te laten zien dat deze verwachting onrealistische is. Dat kan heel moeilijk zijn voor het kind, maar het kind moet ook zijn eigen beperkingen leren onder ogen zien en leren accepteren.

2.4      Wat zelfvertrouwen met een kind doet

Een kind met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen probeert dingen uit, ook als het gaat om lastige dingen zoals bijvoorbeeld een koprol maken. Als zoiets lukt, versterkt dat het zelfvertrouwen.

Kinderen vinden het fijn als je iets van hen verwacht. Ze willen graag dat jij ziet hoeveel ze al kunnen. Maar verwacht geen dingen die kinderen niet kunnen waarmaken. Dat breekt zelfvertrouwen af. Ze krijgen dan het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Verwacht aan de andere kant ook niet te weinig. Laat zien dat jij veel vertrouwen hebt in je kind, dat helpt het zelfvertrouwen opbouwen.

3.1      Tips om zelfvertrouwen te vergoten bij kinderen

 • Liefde:

geef je kind zo veel mogelijk liefde door het waar nodig te steunen en te helpen.

 • Luisteren:

geef je kind aandacht. Luister naar alle verhalen en toon interesse in de dingen die het doet.

 • Humor:

leer je kind dat het ook om zichzelf mag lachen. Lach samen, met elkaar en om elkaar als er iets fout gaat, bijvoorbeeld als je melk over de rand van je kopje schenkt.

 • Begrip:

praat met je kind. Zo weet je kind dat jij begrijpt waar het mee bezig is en wat het belangrijk vindt.

 • Vertrouwen:

laat je kind merken dat jij weet dat het allerlei dingen kan. Verwacht niet te weinig en niet te veel.

 • Respect:

beloon je kind voor moed. Een kind dat bang is voor de tandarts maar toch meegaat, verdient bijvoorbeeld een complimentje of beloning.

 • Complimenten:

geef je kind complimenten als het iets moeilijks probeert, ook als het mislukt. En geef je kind een compliment als het een moeilijke taak afmaakt.

‘Goed je best gedaan!’ Reageer niet op je kind als persoon: ‘Je bent de nieuwe Picasso.’

 • Kijk niet naar falen:

let niet te veel op wat er niet goed gaat. Besteed alleen als het echt nodig is aandacht aan wat er niet goed is gegaan, en hoe dat beter zou kunnen.

 • Help je kind om iets wel te kunnen.

Deel een taakje zo nodig in overzichtelijke stapjes in. Reageer positief bij ieder stapje.

3.2      Oefeningen om te doen met je kind

Positief dagboek

Laat je kind een positief dagboek bijhouden. De meeste kinderen vinden dit heel leuk om te doen. Koop een leuk schriftje en laat je kind elke dag 3 dingen opschrijven waar het die dag trots op is. Wat ging er goed? Wat heb je geleerd? En overwonnen? Wat was een fijn moment?

Zo leert je kind positief denken over zichzelf. Het is voor kinderen best lastig om iets te verzinnen, dus help ze op weg door vragen te stellen of met ze mee te denken.

Het werkt het beste als je een vast moment op de dag kiest waarop je samen het dagboekje invult. Bijvoorbeeld na het eten of voor het slapen gaan. Veel plezier! 

Kracht-handen-tekening

Laat je kind een tekening maken van z’n handen. Pak een groot vel papier en laat je kind beide handen op het vel papier leggen. Trek de handen om. Vraag je kind om voor elke getekende vinger iets te noemen waar het goed in is. Denk bijvoorbeeld aan een activiteit (voetballen, turnen, touwtje springen, zingen etc) of een eigenschap (zorgzaam, behulpzaam, aardig, vrolijk etc).
Vraag je kind bij welke vinger het wilt beginnen. Geef je kind de ruimte om zelf iets te bedenken, alles is goed. Je kan wel met je kind meedenken als hij of zij het even niet weet.
Als je kind een activiteit of eigenschap bedacht heeft, vraag dan aan je kind om een kleur te kiezen die bij deze ‘kracht’ past. Laat je kind de vinger in deze kleur inkleuren.
Als je kind al kan schrijven vraag je kind dan om de activiteit of eigenschap erbij te schrijven, anders kan je dit voor je kind doen. Ga zo per vinger door tot ze alle 10 gevuld zijn!

Spel met eigenwijsjes

Eigenwijsjes zijn leuke kaartjes met een positieve uitspraak erop. Zoals:

“Ik zeg wat ik voel!”- “Ik mag anders zijn!” –

Laat je kind een kaartje trekken. Dit wordt het motto van je kind voor één dag of voor één week. Hang het kaartje op een zichtbare plek in huis, zodat je kind er regelmatig aan herinnert wordt.
De uitspraken geven een steuntje in de rug en versterken een positief zelfbeeld. Eigenwijsjes zijn er voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar en geven op een speelse manier meer zelfvertrouwen. Kinderen zijn er dol op!
 

Positief denken

Leer je kind positief denken. Laat hem of haar de focus leggen op wat er goed gaat. Laat je kind opschrijven of een tekening maken van alles waar hij of zij blij van wordt. Sommige kinderen denken van nature negatiever dan anderen. Ze zien snel beren op de weg en richten zich op wat er mis gaat. Laat je kind eens de zonnige dingen tekenen of opschrijven. Zo leer je je kind om meer te letten op de positieve en fijne dingen van het leven.

Have fun!

Maak samen plezier. Ga iets leuks doen samen met je kind. Eén-op-één tijd met je kind werkt het beste. Onderneem iets waar jullie beiden van genieten. Ga een dagje weg, picknicken, naar de kinderboerderij, maak een wandeling of bedenk samen iets anders leuks. Regel oppas voor de andere kinderen, laat je telefoon thuis en zorg dat je echt alle aandacht voor elkaar hebt.
Door samen plezier te hebben geef je je kind liefdevolle, positieve aandacht. Dit is de basis van een goed zelfbeeld. Je kind krijgt het gevoel dat hij belangrijk voor jou is, zo belangrijk dat je je tijd helemaal voor hem vrijmaakt. Ook versterk je hierdoor de band met je kind. 

Stevig staan door Chinees Boxen

Deze oefening komt uit de Rots en water weerbaarheidstraining. Het doel is om je kind te leren stevig te staan. Deze oefening is speciaal goed voor kinderen die moeite hebben met weerbaarheid of een onzekere of in elkaar gedoken lichaamshouding hebben.
Vertel je kind dat je een spelletje wilt doen over hoe je stevig kan staan. Leg uit waarom dit belangrijk is. Door stevig te staan straal je zelfvertrouwen uit. Dit spel is heel populair bij kinderen, ze hebben er veel plezier in. Het helpt ze om beter voor zichzelf op te komen.

Leg je kind uit hoe het stevig kan staan. Voeten op schouderbreedte, knieën licht gebogen, ademen door de buik. Ga tegenover je kind staan of als je meerdere kinderen hebt laat hen tegenover elkaar gaan staan. Tegenover elkaar met ongeveer 1 meter afstand. Beide armen half gebogen met de handpalmen naar voren naar die van de ander gericht. Probeer elkaar uit balans te krijgen door de handen van de ander aan te tikken. Je kunt ook handen wegtrekken, zodat als de ander je wilt tikken z’n balans verliest. Degene die als eerste een voet verzet is af. Degene die het langste blijft staan is de winnaar in stevig staan!

Doe-als-of

Een krachtig middel voor kinderen met weinig zelfvertrouwen is oefenen. Als je kind weinig weerbaar is en moeite heeft om voor zichzelf op te komen dan kan deze oefening goed helpen. Speel met je kind een situatie van school na. Het beste is om een situatie te kiezen die je kind zelf heeft meegemaakt, maar je kan er ook één samen verzinnen. Bijvoorbeeld wat doe je als een kind je gum afpakt terwijl je dit niet wilt? Of wat doe je als iemand een rot opmerking naar je maakt? Kies een situatie waarin je kind voor zichzelf wilt opkomen als het iets niet leuk vindt.

 • Doe samen een rollenspel. Laat je kind eerst de ‘pester’ spelen en jij speelt je kind. De eerste keer laat je over je heen lopen en kom je niet voor jezelf op in de rol van je kind.
 • Daarna speel je het rollenspel exact hetzelfde en kom je wel goed voor jezelf. Geef je mening met een duidelijke stem en zelfverzekerde houding en stel een oplossing voor. Hiermee geef je je kind een voorbeeld van hoe hij/zij de situatie kan aanpakken.
 • Daarna draaien jullie de rollen om. Nu mag je kind oefenen met voor zichzelf opkomen. Geef je kind complimenten en oefen het een paar keer zodat het steeds beter gaat.

Kindermeditatie

Kinderen met weinig zelfvertrouwen kunnen soms veel piekeren over wat er allemaal niet lukt. Hierdoor kunnen ze zich somber voelen, moeite krijgen met inslapen of blijven hangen in negatieve gedachten. Dan kan een mindfulness-oefening helpen. Je kind leert z’n aandacht te richten op het hier en nu, waardoor het stopt met piekeren.

In het boekje ‘Stilzitten als een kikker’ staan veel leuke Mindfulness oefeningen voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar en hun ouders.

Superheld

Vraag aan je kind wie z’n superheld is. Dit kan een figuur die ze kennen van televisie zoals Mega Mindy of Spiderman. Het kan ook een dier zijn of iemand die ze persoonlijk kennen, zoals de juf, een vriend of familielid. Vraag je kind vervolgens waarom dit z’n superheld is. Hoe zou het voelen om diegene te zijn? Wat zou dan allemaal makkelijker zijn?

zelfvertrouwen kinderenHerinner je kind aan een moeilijke situatie die het onlangs heeft meegemaakt. Een situatie waarin hij/zij verlegen was, iets niet durfde of boos werd. Vraag aan je kind: “Stel dat je jouw superheld bent, wat zou je dan gedaan hebben in die situatie?” Bedenk samen wat je kind de volgende keer anders kan doen in de moeilijke situatie. Gebruik daarbij de krachten van de superheld.

Laat je kind een tekening van maken van z’n superheld of zoek samen een plaatje op internet. Hang het plaatje of de tekening op een plek in huis waar je kind het regelmatig kan zien, zodat je kind er aan herinnert wordt om te reageren als een superheld!

Collage maken

Dit is een oefening voor iets oudere kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. Laat je kind een collage maken over zichzelf. Geef je kind een groot vel papier en een stapel tijdschriften. Vraag je kind een collage te maken over zichzelf. Je kind laat in de collage zien waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Denk dan aan interesses, hobby’s, favoriete muziek, familie en persoonskwaliteiten. Je kan je kind de collage ook digitaal laten maken.

Geef je kind de tijd om de collage te maken. Soms kan een kind hier zelfs weken over doen.Wanneer hij af is vraag aan je kind om te vertellen wat hij/zij heeft opgeplakt en met welke reden. Vraag tot slot aan wie je kind de collage graag wilt laten zien.

FanWork Musicals en zelfvertrouwen

Wij vinden het super belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen. En werken daar veel aan in onze lessen. Natuurlijk is ieder kind welkom voor een proefles bij ons.