Door onze kids

Drama kleurt je als kind

Drama kleurt je als kind

Iedere leerkracht heeft wel eens kinderen in de les gehad die zich niet of weinig durven te uitten. Dit kan voor zowel het kind als de leerkracht soms lastig zijn. Dramales kan hierbij een goede uitkomst bieden. Drama heeft een aantal kernmerken, zoals creativiteit en fantasie, die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind. Hieronder staan enkele kernwoorden waarom drama je kind kleurt.

Creativiteit

Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen om zich te ontwikkelen. Dramales voorziet in die behoefte. Spelen doe je voor je plezier. Spelen in de dramales kan variëren van een spelletje tot een dramatische spelvorm. Met kleuters zal dit nog vaak binnen imiteren, oefenen en doen-alsof-spel passen. Als kinderen ouder worden, zijn ze beter in staat tot acteerspel waarbij ze zich inleven in een andere rol. Tijdens het spel worden het voorstellingsvermogen en de fantasie van kinderen aangesproken.

Drama doet een groot beroep op de creativiteit van kinderen. Iedereen is in principe creatief en creativiteit kun je verder ontwikkelen door training. Kinderen die hun creativiteit goed leren inzetten, zijn in staat om nieuwe manieren te vinden en andere oplossingen te bedenken. Het lukt ze vaak beter om verbanden te zien en iets nieuws te creëren. Dat leidt tot een uitbreiding van mogelijkheden: verder kijken dan je neus lang is en out of the box denken.

Sociale vaardigheden

In dramalessen leer je te overleggen, samen vorm te geven en samen te spelen. Daarbij is het belangrijk om doelen te stellen, compromissen te sluiten en eventuele problemen op te lossen. Kinderen voelen zich uitgedaagd om actief en constructief samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Onderlinge verschillen worden benut en gezien als kansen om te leren van elkaar. Dat levert een positieve bijdrage aan de sfeer in de groep.

Drama kan bovendien een oefengebied vormen voor de werkelijkheid. Doordat het ‘maar spel’ is, geeft het ruimte om anders te doen, nieuwe ervaringen op te doen en andere rollen uit te proberen. Spelen kan op deze manier de gedragsmogelijkheden van kinderen uitbreiden. Het letterlijk uitspelen van situaties maakt dat de kinderen beter in staat zullen zijn om iets vanuit een heel andere invalshoek te bekijken.

In dramalessen kun je kinderen handvatten geven om goed om te gaan met verschillende sociale situaties. Ze krijgen meer inzicht in zichzelf en worden zich bewust van wat werkt of wat je beter anders kunt doen. Je leert in dramalessen voor te dragen, voor publiek te spelen en te presenteren. Een waardevolle ervaring, waardoor kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.

Concentratie

Bij toneelspel is vaak sprake van publiek. Zelfs wanneer het niet het doel is om voor publiek te spelen, heb je nog steeds te maken met de andere deelnemers in een groep die op een of andere manier toch naar elkaar kijkt. In een dramales wordt ook vaak gewerkt aan scènes of improvisatieopdrachten die uiteindelijk voor elkaar worden gespeeld. Om er voor te zorgen dat de scène goed bij het publiek overkomt, is het van groot belang dat de spelers in hun concentratie van het spel en de rol blijven. Maar ook wanneer er aan een specifiek doel wordt gewerkt, is concentratie essentieel. Er zijn zeel veel oefeningen om de concentratie van de spelers op verschillende manieren en op meerdere vlakken te trainen.

Zelfvertrouwen

Je ziet vaak dat leerlingen die verlegen zijn, meer zelfvertrouwen krijgen naarmate ze meer toneelspelen. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Door het spelen voor de eigen groep en de aanmoediging van de docent, komt de speler over een drempel en durft steeds meer te laten zien. Ook kan het spelen van een andere rol een houvast geven om zich te uiten, wat zich weer kan vertalen naar zekerheid in uiten van zichzelf. Vaak zie je dat spelers die in eerste instantie verlegen lijken, meer loslaten omdat ze nu de gelegenheid krijgen om iets van zichzelf te laten zien. Door ze de ruimte te bieden, blijkt vaak dat ze hele creatieve ideeën hebben. De positieve reactie daarop geeft ze dan ook meer zelfvertrouwen om meer van zichzelf te laten zien.

Doordat je door middel van drama de speler een handvat geeft om zich op verschillende manieren te uiten, onder andere door het spelen van een personage, geef je ze ook meer handvatten om zich te uiten in het dagelijks leven.

FanWork vind het belangrijk dat onze leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen door middel van onze toneellessen. Toneel spelen kent bij ons geen goed of fout.

Gratis proefles
Bron: http://www.speeljewijs.com/gelukkig-dramales/ 

 

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com