Blog - zelfvertrouwen bij kinderen

Hoe je muziek en bewegen inzet voor zelfvertrouwen en samengevoel

♪ Iedereen mag er zijn

Iedereen heeft wel eens gezien wat kinderen doen als ze muziek horen. Meteen gaan ze bewegen en dansen op hun zelfverzonnen dansbewegingen. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat muziek en dans een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen voor hun muzikale- en cognitieve ontwikkeling, maar ook voor het creëren van een samengevoel en het versterken van het zelfvertrouwen van de kinderen.

Leren door bewegen op muziek

“Zowel muziek als bewegen leveren een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het brein. Veel bewegen draagt bij aan de ontwikkeling van het brein” aldus professor Erik Scherder, neuropsycholoog aan de Vrije universiteit Amsterdam. ‘Pas recentelijk hebben we ontdekt dat lichaamsbeweging en cognitieve inspanningen bijdragen aan de ontwikkeling van dezelfde hersengebieden. Ruimte en tijd maken voor muziek en bewegen gaat dus niet ten koste van de rest, maar draagt er juist enorm aan bij.’ Zo blijkt bewegen ook het leren makkelijker te maken. Bijvoorbeeld wanneer nieuwe woorden in een dans- of bewegingsspel worden aangeboden, dan onthouden kinderen dit beter. Bijvoorbeeld, ‘kunnen je schouders ook dansen? En je ellebogen, kunnen die dansen? Kun je dwarrelen als een blaadje? Dan schudden je armen en benen.’ Zo worden nieuwe woorden verweven in het bewegen.

Daarbij komen in muziek ook andere aspecten aanbod zoals emoties uiten (sociaal-emotionele ontwikkeling) en ritme (ook van belang voor taalontwikkeling). En door te bewegen ontdekken jonge kinderen zichzelf en hun wereld.

Gepland, spontaan of tijdens rituelen

Regelmatig wordt van kinderen verwacht dat ze langere tijd (soms onnodig) stil zitten, bijvoorbeeld in de kring. Terwijl je bewegingsactiviteiten makkelijk kunt toevoegen aan de planning of juist spontaan kunt uitvoeren. Ook kun je vaste activiteiten en rituelen actief te maken. Bijvoorbeeld door de overgang van spelen naar de tafel een beweegopdracht te geven: ‘We lopen als langzame olifanten naar de tafel.’

Gek doen mag

Sommige docenten zetten ook de muziek aan tijdens “verloren” momenten, bijvoorbeeld terwijl de kinderen wachten op de ouders of naar buiten te gaan. Dan dansen de docenten actief mee met de kinderen. Kinderen mogen imiteren, zelf hun dans verzinnen of gewoon kijken. Doordat de docent zelf meedoet, kunnen ze laten zien dat ‘gek doen’ mag. Er is geen goed of fout bij dansen. Soms stellen ze de  vragen ‘Wat hoor je? Hoe klinkt dat?’, waarna de kinderen bewegingen gaan maken die passen bij de muziek. Hierdoor leren kinderen bewuster te luisteren naar de muziek en hun fantasie te gebruiken.

De omslag naar het regelmatig werken aan en met muziek en bewegen vergt wat inzet en creativiteit, maar uiteindelijk is bij iedereen te merken; het is vooral héél leuk!

Tips:

  • Plan meer muziek- en bewegingsactiviteiten in tijdens rituele en overgangen of als activiteit.
  • Gebruik muziek van verschillende (thuis)talen van kinderen en in verschillende stijlen zoals jazz, klassiek, salsa, swing, circus, yoga en meditatiemuziek, etc
  • Maak een muziekhoek ( o.a. cd speler, cd’s met herkenbare plaatjes in een doos, muziekinstrumenten, koptelefoon, )
  • Stel een liedjesmand samen met voorwerpen die bij de gezongen liedjes/versjes horen
  • Doe vooral zelf mee – gek doen mag!

FanWork Musicals hecht veel waarde aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen bij onze leerlingen. Muziek en bewegen is wat ons betreft een waardevolle manier.

Gratis proefles
Bron: http: https://earlyyearsblog.nl/2019/03/08/hoe-je-muziek-en-bewegen-inzet-voor-zelfvertrouwen-en-samengevoel/

 

 

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com