Blog - zelfvertrouwen bij kinderen

Waarom ieder kind zou moeten dansen

Waarom ieder kind zou moeten dansen

Naast zang- en toneellessen krijgen de leerlingen bij FanWork Musicals ook danslessen. Maar waarom is dansen nou eigenlijk zo belangrijk voor een kind? Wat draagt het bij aan de ontwikkeling van een kind? Een vraag die je jezelf terecht kan stellen. Hieronder noem ik enkele punten waarom het belangrijk is dat kinderen in aanraking komen met dans.

1. Dansen is gezond! 

Inkoppertje natuurlijk! Bewegen is gezond, dus net als andere andere sporten is dansen ook goed voor je. Ongeacht welke soort dans je doet, overal wordt aandacht besteed aan het fit houden van het lichaam. Zeker in de tijd waar we landelijk zoeken naar manieren om de hoeveelheid kinderen aan het bewegen te krijgen te vergroten, is dans daarbij een goede optie. Dans kan geïnterpreteerd worden op veel verschillende manieren, dit maakt het toegankelijk voor veel kinderen en daarom vindt dans vaak meer aansluiting bij een kind dan we zelf denken. Door het plezier dat kinderen uit het dansen en bewegen halen, voelt het niet als training. En die voordelen gelden uiteraard ook voor volwassenen!

2. Natuurlijke bewegingsdrang

Kinderen hebben een aangeboren bewegingsdrang. Direct vanaf de geboorte zoeken kinderen naar manieren om zich fysiek te ontwikkelen. Zij gaan steeds bewuster bewegen, waardoor zij uiteindelijk in staat zijn te kruipen, staan, lopen, etcetera. Kinderen hebben de behoefte om daarmee te experimenteren en dat maakt dat zij zich motorisch kunnen ontwikkelen. Dat dit niet bij elk kind even snel gaat, doet niets af aan hun natuurlijke bewegingsdrang. Dans leent zich perfect om deze natuurlijke bewegingsdrang tot uiting te laten komen.

3. Leren dansen ontwikkelt creativiteit

Creativiteitsontwikkeling is onlosmakelijk verbonden aan dans. Dansen stimuleert het creatief denken en het vrij bewegen waarbij de kinderen hun hele lichaam moeten gebruiken. Kinderen hebben een enorme fantasie en verbeeldingskracht die goed bij het dansen aansluit. Dansen biedt hierdoor twee belangrijk processen: het leerproces en het creatief proces. Kinderen leren de expressieve mogelijkheden van hun lichaam ontdekken waarbij tegelijkertijd de fantasie geprikkeld wordt. De fantasie en verbeeldingskracht is bij kinderen sterker aanwezig dan bij volwassenen en zeker iets om te koesteren.

4. Dans vergroot het zelfvertrouwen

Dans past heel goed binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren zich door middel van dans open te stellen een iets van zichzelf te laten zien. De veiligheid en omgeving waarin dit gebeurt is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hoe prettiger een kind zicht voelt, hoe eenvoudiger het zich zal openstellen en zich kan laten zien binnen de groep. Dans zal op een toegankelijke manier het zelfvertrouwen van een kind vergroten, doordat er geen woorden aan te pas komen. Een hele mooie en vrije manier om tot ontwikkeling te komen.

FanWork Musicals hecht veel waarde aan bovenstaande ontwikkelingen en belangen. Benieuwd hoe z’n dansles er nou uitziet bij ons? Doe gezellig een proeflesje mee en ervaar de bovengenoemde vier punten zelf bij uw kind.
Bron: http://dansschoolcuracao.com/waarom-elk-kind-zou-moeten-dansen/

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com