Evaluatie, hoe hebben we het met z’n allen gedaan? 

Binnen FanWork hebben we prachtige ideeën over onze lessen. Maar we willen dit natuurlijk ook evalueren op het einde van het jaar.


Evaluatieles
De laatste les van het schooljaar is de uitzwaailes. De eindshow is geweest en het schooljaar zit er bijna op. Een mooi moment om met elkaar te gaan zitten en te bespreken hoe het afgelopen jaar is gegaan. Binnen deze evaluatieles bespreken we 4 onderwerpen:

 1. Docent evalueert de leerlingen
  In een gesprek bespreken de docenten met de leerlingen hoe ze vinden dat ze het het afgelopen jaar hebben gedaan. Dit zal veelal ook persoonlijk zijn. De werkpunten per persoon worden besproken, want persoonlijke aandacht vinden we belangrijk.
 2. De leerlingen evalueren de docenten
  Natuurlijk krijgen de leerlingen de kans om te vertellen hoe ze vinden dat de docent het gedaan heeft. Positief of opbouwend. Alles is welkom.
 3. Leerlingen evalueren lesmateriaal
  De leerlingen krijgen de kans om aan te geven hoe ze de lesinhoud vonden.
 4. Vooruit kijken
  Met z’n allen wordt er gekeken naar het volgende seizoen. De leerlingen kunnen aangeven wat zij leuk en interessant vinden om volgend seizoen te doen. De docent geeft aan wat hij of zij graag met de leerlingen zou willen doen.

Van dit gesprek worden uiteraard notulen gemaakt. Deze notulen zijn voor ons super belangrijk, we willen altijd blijven ontwikkelen. We worden alleen door de input van onze leerlingen en ouders beter.
Wilt u als ouder graag feedback geven, dan kan dat. Graag zelfs. Doe dat via onze contactpagina.

Evaluaties op papier
Naast de evaluatieles krijgt iedere leerling op het einde van het seizoen een persoonlijke evaluatie van de docenten. Ouders krijgen de evaluatie gemaild tegen het einde van het seizoen. Hierin zal iedere docent aangeven wat hij van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling vindt. Daarnaast is er ruimte voor de docent om aan te geven hoe het kind zich ontwikkeld heeft binnen het vakgebied.