Jaarindeling FanWork Musicals

Op deze pagina vindt u een compleet jaaroverzicht.  

Hieronder staat een compleet overzicht hoe een musicallesseizoen bij FanWork is opgebouwd.
We hebben een twee-deling binnen onze leslocaties, namelijk regio Noord en regio Midden.

Regio Noord: Amsterdam, Haarlem & Hilversum + Talent Class.
Regio Midden: Ede, IJsselstein, Leidsche Rijn, Tiel & Voorschoten.

Lesinhoudelijke jaarindeling

Ons jaar bestaat uit 2 blokken.

lesblok september – december

In de docenten handleiding staat beschreven wat wij verwachten van de eerste paar maanden van het jaar:

“In deze periode leg je de basis voor de sfeer en het werkklimaat. In deze periode ben je dus alleen maar bezig met de samenhang van de groep. Natuurlijk gebruik je hier zang- dans en spel voor, maar ‘een mooie choreografie’ is niet het doel. Werk elke les aan je pedagogische klimaat en bied veel samenwerkingsopdrachten aan. Hoe meer de leerlingen samenwerken en elkaar leren kennen, des te beter.”

lesblok januari – einde schooljaar (eind juni/begin juli)

Vanaf januari gaan we werken aan de eindshow. Iedere leslocatie van FanWork doet dezelfde musical, gemaakt door FanWork zelf. Tijdens deze musical voegen we meer groepen van de locatie samen en ze spelen met elkaar een grote musical in een echt theater.

Vakanties

Uiteraard hebben we bij FanWork Musicals ook vakanties. We houden de vakanties aan zoals door overheid bepaald. Het kan daarom soms zijn (zoals tijdens de meivakantie) dat het iets anders loopt dan met de school van je kind, omdat ze soms 2 weken hebben en anderen misschien maar 1. Vandaar dat wij de vakanties aanhouden zoals deze staan vermeld op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

Overzicht lesdagen

Wij hebben een hele coole FanWork app. Als je kind bij ons op les zit krijg je toegang tot deze app. In deze app staat een heel overzicht van alle lesdagen. Je kunt precies zien waar je kind les heeft en wanneer ze vrij zijn.