Zelfverzekerdheid. Daar gaat het om.

Lees hier alles over de visie van FanWork Musicals.

Met onze musicallessen willen wij ons steentje bijdragen om kinderen zelfverzekerder te maken. Iedere ouder wil toch dat z’n kind later een zelfverzekerde (jong)volwassene is, met zelfvertrouwen en zelfkennis? Iemand die zijn talenten herkent. Iemand die durft te zijn wie hij is?

Ben je nog niet overtuigd? Kijk eens naar onderstaand filmpje. 17 minuutjes van je tijd, maar 17 waardevolle minuten, echt waar!

Onze lessen

Binnen onze lessen is plezier en fijne omgeving de basis. Wij vinden dat iedereen binnen de les, zowel de docent als de leerling, zichzelf moet kunnen zijn. Want als ieder kind zich fijn voelt, pas dan kun je iets bereiken.

Wilt uw kind altijd al een mooie solo zingen, of die ene monoloog voordragen aan de groepsgenoten? Daar is  zelfverzekerdheid voor nodig.
En als dat eerste stukje zelfverzekerdheid er is om die solo dan ook echt te zingen, dan gaat het hard. Dan is het een sneeuwbaleffect. Door de solo in de les te zingen, groeit de zelfverzekerdheid weer, de volgende stap is een kleine presentatieles, daarna gaan we het grote theater in en misschien is een volgende stap wel de solo voor de auditiejury van het conservatorium.

Misschien gaan we met bovenstaand voorbeeld erg snel, maar het is wel waar het om draait. Wij beginnen met het fundament en bouwen dan langzaam het huis op. Dat verklaart ook waarom de lessen het middel zijn, dat is niet ons doel. Zelfverzekerdheid is ons doel.

Als wij daar maar een klein beetje aan bij kunnen dragen, dan zijn wij blij.

Persoonlijk

Wij geloven dat we alleen aan zelfverzekerdheid kunnen werken als de docenten de kinderen ook echt kennen. We besteden veel aandacht aan het individu. Een dat houdt niet per se in dat iedereen een solo moet zingen. Dat houdt in dat de docenten weten wat er bij de kinderen speelt. Dat ze gewoon op persoonlijk niveau met elkaar om gaan.
Ieder kind krijgt ook op het einde van het jaar een persoonlijke evaluatie van de docenten. Een stukje waarin de docent beschrijft hoe uw kind het het afgelopen seizoen heeft gedaan in de les. Hoe heeft uw kind zich ontwikkeld. Persoonlijk en technisch.